zebra bar

zebra bar

Investitor: 
privat
Projekt: 
2013
Velikost projekta: 
126 m2
Naloga: 
Oblikovati enodružinsko hišo z dopolnilno gostinsko dejavnostjo.
Rešitev: 

Stanovanje v nadstropju je povsem ločeno od bara v pritličju in orientirano v mirni del parcele. Kljub omejeni površini smo si zadali oblikovati več ambientov dnevnega bara tako, da smo ga navezali na pokrito teraso in tribune, ki se spuščajo proti klubskemu prostoru v kleti. Tako oblikujemo prostore treh različnih a dopolnjujočih se vzušij, ki omogočajo hkratno spremljanje športnega ali kulturnega dogodka, družabno posedanje v baru in srečanje večje družbe. S smiselnim prepletanjem programa in ambientov smo dobili specifično obliko hiše in novo atraktivno lokacijo za druženje ob prometnici.

task:
How to combine a single-family house and a bar.

solution:
The appartment on the upper floor is functionaly separated form the bar on the ground floor and oriented towards the lawn on the quiet part of the plot. The bar is designed as a combination of three different ambiences. The patio and stand like terraces are orriented towards the club in the bassement to form different but complementary atmospheres. You can watch a sports event on a wide screen, have a chat with a friend or meet a group of friends in a club. A specific combination of content lead to a specific form of a house. The result is a sleek design and an attractive new location for socializing.