verižne hiše "luna" 2013

verižne hiše "luna" 2013

Investitor: 
privat
Projekt: 
2013
Velikost projekta: 
4000 m2
Naloga: 
Na privlačni lokaciji zasnovati dom za 16 družin.
Rešitev: 

Vrstne hiše Luna so nova lokacija, ki združuje prednosti mestnega življenja in kvalitete naravnega okolja. Bližina urbane infrastrukture je lepo uravnotežena z zeleno kuliso v katero je postavljeno obstoječe naselje v zaledju. Ozka podolgovata parcela narekuje postavitev razgibanega niza hiš z ugodno orientacijo sever-jug. Hiše so zasnovane tako, da omogočajo oblikovanje treh velikosti znotraj ene strukturne zasnove, ki se povečuje proti jugu. Vsaka hiša je preplet ambientov, ki omogočajo druženje, počitek in delo. Za vsakega se najde kotiček, ko si želi biti sam, in odprti povezani prostori, kjer je družina skupaj. Odpiranje dnevnega prostora na vrtno teraso podaljša vzdušje doma v naravo. Luna je preprosto zasnovan niz hiš, ki ponudi vsakemu svoj, prav poseben dom. task: Design a home for 16 families on an attractive urban location. solution: Terraced houses Luna are a new location that combines the advantages of city life with the quality of the natural environment. Proximity to urban infrastructure is well balanced with a green background in which is placed the existing settlement in the hinterland. Narrow elongated parcel layout dictates undulating row of houses with favourable north-south orientation. The houses are designed to enable the creation of three sizes within the same structural design that grows towards the south. Each house is a mix of ambiences that enable socializing, work and rest. It offers a corner for each family member to be alone, and fluid open spaces, where the family is together. Opening the living room to the garden terrace extends the atmosphere of home into the nature. Luna is simply designed string of houses, offering a very special home to each one.