plaža bar

plaža bar

Investitor: 
privat
Projekt: 
2009
Velikost projekta: 
20000 m2
Naloga: 
Dopolniti gostinski program plaže in osvežiti njeno podobo, da bo postala prepoznavni del mesta.
Rešitev: 

Pritličje postane programsko in arhitekturna prepustno in transparentno, tako da ritem in vzdušje plaže dvigne utrip mesta, ki se ambientalno navezuje na ta predel. Nadstropje poveže mozaično strukturo pritličja v prepoznavno obliko, ki pa se z organskim valovanjem dematerializira. Funkcija nadstropja je galerija nad plažo in s tem bolj intimen in priviligiran ambient.

task:
Supplement the catering programme of the beach and refresh its image so that it becomes a discernible part of the town.

solution:
The ground floor becomes passable and transparent in terms of the programme and architecture, so that the rhythm and the ambience of the beach boost the beat of the town associated to this part. The first floor combines the mosaic structure of the ground floor into a specific form, which is nevertheless dematerialised through organic undulation. The floor level functions as gallery above the beach, thus providing a more intimate and privileged ambience.