hiša t 2012

hiša t 2012

Investitor: 
privat
Projekt: 
2012
Velikost projekta: 
280 m2
Naloga: 
V sodelovanju z arhitektko, Tejo Gaber Bole, na robu Ljubljane postaviti hišo za tri generacije.
Rešitev: 

Hišo sestavljata dve enoti, ki sta volumsko zamaknjeni tako, da oblikujeta ločena zunanja ambienta s pogledom na gozdni rob nad travnikom pred hišo. V pritličju zamaknejna kubusa se v nadstropju povežeta v enotno potezo, ki daje hiši konsistentno obliko. Steklene površine so poglobljene v fasado tako, da dobimo nadstreške. Igro odvzemanja volumna nadgradi kontrast črne in bele barve, ki dodatno poudari plastično razgibanost hiše. Zamiki volumnov so zasnovani tako, da funkcionalno oblikujejo preplet notranjih in zunanjih ambientov, ki so usmerjeni v kvalitetne poglede.

task: 
Design a house for three generations on the edge of the city of Ljubljana that fits into the green scenery with the forest in the background.

solution:
The house consists of two units composed so that they are forming two separate exterior ambiences with the view to the open field with the forest in the background. Two separated volumes in the ground floor are jointed together in the upper floor in to a single form. To shade the vast glazed surfaces, they are placed deep into the facade envelope. The interplay of volumes is underlined with the contrast of black and white surfaces to accent the plastic character of the house. The composition of volumes is conceived so that it is forming the continuous fluid of space from the outdoor to interior, from enclosure to open views.