Error message

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in _menu_load_objects() (line 579 of /home/artdav01/domains/atelje-s.si/public_html/includes/menu.inc).

About Us

atelje s, company for architectural design and engineering d.o.o.

šmartinska cesta 152, 1000 ljubljana, slovenia
phone: 00 386 1 52 33 703
fax: 00 386 1 52 33 706
mail: info@atelje-s.si


 

Vse velikosti

Radi imamo enostavne rešitve in se s strastjo lotevamo kompleksnih projektov. Obvladamo vse velikosti. Pri največjih nalogah vidimo ključne podrobnosti in tudi pri najmanjših pogledamo čez mejo običajnega. Vedno razumemo kontekst in beremo med vrsticami. Ker se vsake naloge lotimo z ljubeznijo, jo negujemo do cilja. Vemo, da je cilj dlje od končanega izdelka, zato ga spremljamo tudi takrat, ko boste v naših hišah živeli, se sprehajali po naših prostorih in uporabljali vse kar smo z vami ustvarili.

-       projektiranje (idejne rešitve, celotna projektna dokumentacija, notranja oprema)
-       revizija projektne dokumentacije
-       gradbeni inženiring
-       nadzor
-       vzdrževalna in investicijska dela

Z združevanjem pozitivnih izkušenj, preverjenih rešitev in kreativne uporabe sodobnih tehnologij ustvarjamo investicijsko učinkovite in oblikovno prepoznavne objekte. S sistemom notranjega nadzora kvalitete učinkovito obvladujemo tveganja v vseh procesih od zasnove do izvedbe. Naše izkušnje s širokim naborom znanj nam omogočajo zanesljivo opredelitev časovnih in finančnih okvirov projektov.

 

All sizes

We love simple solutions and go into complex task with passion. We master all sizes. On largest scales we take care of key details and while working on smallest tasks we are searching over the horizon of usual. We always understand the context and read between the lines. As we fall in love with each project, we take care of it to the last detail. We know that the goal is beyond the finished product, so we will stay in play even when you will inhabit the space we designed or use every product we created with you.

-       architectural design (concept solutions, project documentation, technical specifications)
-       revision of project documentation,
-       construction engineering,
-       supervision,
-       maintenance and investment works

By combining positive experience, tested solutions and creative use of modern technologies, we create facilities that are efficient for the investor and known for their specific form. With our internal quality control system we are able to efficiently manage all the risks in all the processes, from design to implementation. Our experience and vast know-how enable us to provide reliable estimates of time and financial frames of individual projects.